Таблицата за умножение

  • 3 . 2 = 6
  • 3 . 3 = 9
  • 3 . 4 = 12
  • 3 . 5 = 15
  • 3 . 6 = 18
  • 3 . 7 = 21
  • 3 . 8 = 24
  • 3 . 9 = 27