Таблицата за умножение

  • 4 . 2 = 8
  • 4 . 3 = 12
  • 4 . 4 = 16
  • 4 . 5 = 20
  • 4 . 6 = 24
  • 4 . 7 = 28
  • 4 . 8 = 32
  • 4 . 9 = 36