Таблицата за умножение

  • 5 . 2 = 10
  • 5 . 3 = 15
  • 5 . 4 = 20
  • 5 . 5 = 25
  • 5 . 6 = 30
  • 5 . 7 = 35
  • 5 . 8 = 40
  • 5 . 9 = 45