Таблицата за умножение

  • 6 . 2 = 12
  • 6 . 3 = 18
  • 6 . 4 = 24
  • 6 . 5 = 30
  • 6 . 6 = 36
  • 6 . 7 = 42
  • 6 . 8 = 48
  • 6 . 9 = 54