Таблицата за умножение

  • 7 . 2 = 14
  • 7 . 3 = 21
  • 7 . 4 = 28
  • 7 . 5 = 35
  • 7 . 6 = 42
  • 7 . 7 = 49
  • 7 . 8 = 56
  • 7 . 9 = 63