Таблицата за умножение

  • 8 . 2 = 16
  • 8 . 3 = 24
  • 8 . 4 = 32
  • 8 . 5 = 40
  • 8 . 6 = 48
  • 8 . 7 = 56
  • 8 . 8 = 64
  • 8 . 9 = 72