Таблицата за умножение

  • 9 . 2 = 18
  • 9 . 3 = 27
  • 9 . 4 = 36
  • 9 . 5 = 45
  • 9 . 6 = 54
  • 9 . 7 = 63
  • 9 . 8 = 72
  • 9 . 9 = 81