Таблицата за умножение

  • 2 . 2 = 4
  • 2 . 3 = 6
  • 2 . 4 = 8
  • 2 . 5 = 10
  • 2 . 6 = 12
  • 2 . 7 = 14
  • 2 . 8 = 16
  • 2 . 9 = 18